Galeria

ZASADY FUNKCJONOWANIA OBOZU SPORTÓW WODNYCH

SKT „PŁazik”

I Bezpieczeństwo na wodzie

Obóz nie zatrudnia ratowników wodnych, kadra nie sprawuje nadzoru nad pływającymi w jeziorze i na sprzęcie wodnym, należy więc zażywać kąpieli w ramach posiadanych umiejętności.

Zakaz kąpieli po zmroku.

Ze sprzętu wodnego korzystamy w kamizelkach asekuracyjnych.

Ze względu na przebiegający przez jezioro szlak żeglowny nie należy odpływać daleko  od brzegu.

Podczas jazdy motorówki należy zachować szczególną ostrożność nie wpływać w obszar jej manewrów.

Pływanie wpław dozwolone jest tylko wzdłuż brzegu, nie dalej niż 20 metrów od jego linii. Należy brać ze sobą bojkę asekuracyjną.

Osoba wprowadzająca nowych uczestników obozu zobowiązana jest do zapoznania nowo przybyłych z regulaminem oraz zasadami panującymi w obozie.

 

II Zasady korzystania ze sprzętu

Ze sprzętu pływającego można korzystać po uprzednim przeszkoleniu. Nie dotyczy to kajaków dwuosobowych (w przypadku osób pełnoletnich).

Po zakończeniu pływania sprzęt należy wynieść na brzeg, zabezpieczyć przed odpłynięciem, wybrać wodę i oczyścić. Sprzęt nie powinien blokować plaży.

Nie wolno siadać na sprzęcie znajdującym się na brzegu.

Sprzęt należy wnieść na swoje miejsce po kolacji. Do wniesienia sprzętu zobowiązane są osoby, które z niego korzystały.

Za sprzęt celowo zniszczony lub zgubiony osoba korzystająca ponosi odpowiedzialność materialną.

Wszelkie usterki wynikające z korzystania ze sprzętu powinny być na bieżąco zgłaszane kadrze i usuwane.

Wstęp na motorówkę ma tylko sternik i osoba przez niego upoważniona.

Nie wolno używać kamizelek asekuracyjnych jako siedzeń i oparć.

Benzynę do skutera i motorówki dorabiają i wlewają tylko członkowie kadry.

 

1. Deski windsufringowe

Nie wolno wpływać deską na brzeg. Pływanie kończymy przed miejscem, w którym miecz sięga dna.

Po zakończeniu pływania deskę należy wyciągnąć na brzeg i położyć na miejsce statecznikiem do góry.

Wyniesione na brzeg sprzęt nie powinny blokować dostępu do wody.

2. PX-y

Przed wypłynięciem ster i miecz należy przywiązać do żaglówki.

Przed dobiciem do brzegu należy wyciągnąć miecz.

W czasie przerwy płetwę sterową ustawiamy tak, aby nie wbijała się w dno i luzujemy żagle

Po zakończeniu pływania, PX należy odstawić na miejsce i zabezpieczyć, aby nie odpłynął.

PX-y roztaklowują osoby które użytkowały łódkę w dany dzień przed kolacją.

PX-ami nie dopływamy do pomostu.

3. Katamaran

Nie stajemy na siatce. Siedzimy na pływakach.

TYLKO PAŁA PUSZCZA FAŁA!!!

Dobijamy na plażę a następnie cumujemy do pomostu.

Przepływanie przez tor ograniczamy do minimum.

Zakaz wywracania katamaranu pod karą administracyjną.

Katamaran roztaklowuje ostatnia załoga, która nim pływała danego dnia.

4. Kajaki

Do kajaka wsiadamy na wodzie.

W kajakach jednoosobowych i kanadyjkach pod siedzeniami powinien być podłożony styropian.

Po zakończeniu pływania, z kajaka wylewamy wodę, wiosło wkładamy do środka i wyciągamy na brzeg, w taki sposób, by nie blokował plaży.

5. Pianki i kamizelki

Pianki klubowe są oznaczone.

Pianki i kamizelki dobieramy według wagi i wzrostu.

Po zakończeniu użytkowania wieszamy na zewnątrz na wieszakach, w celu ocieknięcia.

Pianki suszymy wywinięte na lewą stronę.

Po kolacji pianki i kamizelki wieszamy w garażu.

Pierwszeństwo w korzystaniu z pianek mają narciarze wodni, potem surfingiści.

Do nart i skutera używamy kamizelek asekuracyjnych z napisem NARTY

Używamy tylko pianek i kamizelek podpisanych SKT PŁazik, lub z zaznaczoną wagą lub wzrostem.

Pianki i kamizelki klubowe znajdują się w srebrnym garażu.

6. Narty i pływadełka

PŁYWAMY W GODZINACH 10 – 14:30 ORAZ 16 - 20

Narty na pomoście stoją na stojakach.

Mononarty i wakeboardy z nierozpinanym kapciem zakładamy przy użyciu mydła.

Przy pozostałych nartach przed założeniem rozpinamy wiązania.

Sprzętu pływającego nie kładziemy na piasku.

Po zakończeniu pływania użytkujący sprzęt wnoszą narty do garażu na stojak.

Pływadełka po zakończeniu pływania odkładamy w bezpieczne miejsce na brzeg (na trawę)

Po godzinie 18 pierwszeństwo w pływaniu mają narciarze pływający slalom.

7. Rowery

Rowerów można używać w godzinach 9.30-20.00

Przed pobraniem roweru należy się wpisać do zeszytu.

Wszelkie usterki rowerów należy zgłosić kadrze.

Rowery po zakończeniu użytkowania muszą być wstawione do garażu.

 

8. Inne sporty

Rakietki do badmintona pobieramy w biurze i tam je zwracamy.

Nie stawiamy napojów na bilardzie.

Kije bilardowa po skończonej grze odkładamy na stojak.

Ze względu na brak siatki korzystanie z niebieskiej trampoliny jest niebezpieczne.

III Sprawy porządkowe

Na terenie obozu obowiązuje zakaz palenia papierosów, oprócz miejsca specjalnie do tego celu wyznaczonego (za kuchnią).

Na terenie obozu nie rzucamy kapsli, niedopałków, nie śmiecimy itp.

Śmieci wyrzucamy do koszy znajdujących rozstawionych na terenie obozu.

W razie braku środków czystości w sanitariatach należy je samodzielnie uzupełnić z zapasów w kuchni.

Z bieżącej wody korzystamy oszczędnie.

Po zakończeniu ogniska zasypujemy je piachem.

Krzesełka na noc chowamy do świetlicy.

Kuchnię na noc sznurujemy.

Dostęp do zlewu kuchennego w pierwszej kolejności mają osoby zajmujące się kuchnią.

Każdy powinien sprzątać własne naczynia, nie zostawiać nic na stole.

Wszelkie uwagi w sprawie kuchni należy składać do kadry, a nie do obsługi kuchni.

Do użytku prywatnego przeznaczona jest znaczona lodówka. Przechowywane w niej produkty powinny być oznaczone i zabrane przed wyjazdem.

Światło w kuchni, pod altankami i przy stołach jest zapalone przez cały wieczór, ostatni idący spać gaszą je.

W celu utrzymania czystości pod prysznicem, po skorzystaniu wycieramy podłogę.

Krzesełka klubowe nie powinny być zabierane na stałe do namiotów i przyczep.

Nie używamy otwartego źródła ognia w namiotach i przyczepach.

Po użyciu grila klubowego należy go ostudzić, umyć i odstawić na miejsce (namiot gospodarczy)

Komórki do ładowania przekazujemy kadrze.

Za gości przybywających na terenie obozu odpowiada osoba zapraszająca.

Rozliczeń dokonujemy w godzinach 10.00-14 i 16.00-20.00.

PROSIMY NIE ZOSTAWIAĆ CENNYCH RZECZY NA ZEWNĄTRZ NA NOC

IV Korzystanie z barku

Korzystający z barku powinni wpisać się czytelnie na listę umieszczając na niej imię i nazwisko

Kreski należy wpisywać na bieżąco czytelnie i wyraźnie

Po wyjęciu piwa z lodówki należy uzupełnić zapas piwem nie schłodzonym.

Butelki odkładamy do skrzynek koło kuchni, a puszki wyrzucamy do kosza

Do korzystania z barku uprawnieni są tylko uczestnicy obozu (nie goście)

V Posiłki i kuchnia

Godziny posiłków ustalane są na początku turnusu.

Posiłki rozpoczynamy po zwyczajowym „smacznego” powiedzianym przez kierownika turnusu.

Poza posiłkami istnieje możliwość dojadania. Rzeczy do dojadania dostępne są w lodówce na rzeczy prywatne.

Nie należy używać pustej mikrofalówki. Wszystkie rzeczy do podgrzania wkładać w odpowiednich naczyniach.

VI Zwierzęta

– Przyjmujemy na teren obóz jedynie zwierzęta o łagodnym i przyjaznym usposobieniu, które nie będą przeszkadzały w wypoczynku innych uczestnikom obozu.

– Właściciele zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt i są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach.

– Wszystkie odchody pozostawione przez zwierzęta na terenie obozu powinny być na bieżąco sprzątane przez każdego z właścicieli zwierząt - przyjeżdżając z psem należy liczyć się z koniecznością sprzątania wszystkich psich odchodów z terenu obozu.

Interpretacja regulaminu należy do kadry.

© 2017 Obóz Sportów Wodnych w Ślesinie | Joomla Template by vonfio.de